regime proteine boutique therascience
regime proteine boutique therascience
Het hyperproteïnedieet LIGNAFORM
Het proteïnedieet LIGNAFORM alternative
Fysiovoeding
regime proteine boutique therascience
regime proteine boutique therascience
regime proteine boutique therascience
regime proteine boutique therascience
  • France
  • Italia
  • Esganol
  • Germany
  • Belge
regime proteine boutique therascience
Meer weten
 
quisommesnous.jpg

Het instituut THERASCIENCE

Het Instituut THERASCIENSCE, opgericht in 2005, legt zich toe op alle aspecten van de gezondheid: het medisch en socio-cultureel facet maar ook de juridische en de ethische aspecten.

Het engagement van het Instituut Therascience krijgt vorm in de actieve ondersteuning van medische opleidingen, de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners, een prospectieve beschouwing van de hedendaagse problemen en – uiteraard – onderzoek.

De activiteiten van het instituut concentreren zich bijgevolg rond vier domeinen :

  • grootschalig epidemiologisch onderzoek rond belangrijke voedingsproblemen zoals obesitas bij kinderen.
  •  grote prijzen en beurzen om reeds uitgevoerd werk te belonen of om onderzoekers financieel te ondersteunen in lopende of toekomstige onderzoeken in het domein van de voeding.         
  • belangrijke doelstellingen van het Instituut THERASCIENCE  zullen concreet worden door jaarlijkse afspraken met experten om zo te werken rond een thema van volksgezondheid dat betrekking heeft op voeding.
  • belangrijke boodschappen van het Instituut THERASCIENCE worden verspreid in de vorm van een maandelijks bericht rond de ethische en juridische aspecten van voeding.

 

Dans cette section, vous pourrez bientôt consulter les résultats des dernières études observationnelles réalisées par l'Institut THERASCIENCE :


 
Uw winkelmandje is leeg.

regime proteine boutique therascience
regime proteine boutique therascience
Het Laboratoire
Het Instituut Therascience
Onderzoek en productonwikkeling
regime proteine boutique therascience
regime proteine boutique therascience 
Afslankrecepten
Home | Links | Contacts | Stuur uw aanvaardingsfiche